หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
Khamtonode Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก. อบต. จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ียวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ียวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการสึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่งและมาตราฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ (โควิด 19) พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 037-218-836 โทรสาร : 037-210-252
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จำนวนผู้เข้าชม 2,389,630 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-643-4598
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10