หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
Khamtonode Subdistrict Administrative Organization
 
NEWS

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/o... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3.คลิก โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/b... https://www.khamtonode.go.th/s... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู บุคลากร
3.คลิก คณะผู้บริหาร
4.คลิก หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3.คลิก อำนาจหน้าที่
4.คลิก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู แผน
3.คลิก แผนพัฒนาท้องถิ่น
    (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/c... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3.คลิก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/l... https://www.khamtonode.go.th/l... https://www.khamtonode.go.th/l... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ระเบียบ
3.หัวข้อ ระเบียบส่วนกลาง
4.คลิก - พรบ./พรก.
5.คลิก - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6.คลิก - ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/n... https://www.khamtonode.go.th/n... https://www.khamtonode.go.th/n... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/n... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข่าวสาร
3.หัวข้อ ข่าวสาร
4.คลิก - ข่าวประชาสัมพันธ์
5.คลิก - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
6.คลิก - ข่าวประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
7.คลิก - ประกาศจากระบบ e-GP
8.คลิก - ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/w... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู บริการประชาชน
3.หัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียน
4.คลิก - กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.facebook.com/khamt... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.คลิก มุมบนด้านขวา (facebook)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/w... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.อยู่ล่างสุดของเว็บไซต์
3.คลิก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู แผน
3.คลิก แผนดำเนินงาน
4.คลิก แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.คลิก แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.คลิก รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
5.คลิกเปิดไฟล์
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
4.คลิก รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.คลิก รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3.หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
4.คลิก คู่มือการปฏิบัติงาน
   - คู่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ
   - คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   - คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
   - คู่มือการใช้งานระบบ info สำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท.
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข้อมูลหน่วยงาน
3.หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
4.คลิก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - แบบขอลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน
   - การจดทะเบียนพาณิชย์
   - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
   - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
   - การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ          
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก สถิติ
4.คลิก รายงานสรุปผลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
5.คลิกเปิดไฟล์
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานอื่น ๆ
4.คลิก รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
5.คลิกเปิดไฟล์
o18 E-Service https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... https://www.khamtonode.go.th/e... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.คลิก บริการประชาชนออนไลน์
3.คลิก แบบฟอร์มออนไลน์
   - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   - ภาษีป้าย
   - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   - เบี้ยยังชีพคนพิการ
   - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
   - จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
   - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
   - จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู แผน
3.คลิก แผนจัดหาพัสดุ
4.คลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/e... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ข่าวสาร
3.คลิก ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
4.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565)
5.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนพฤศจิกายน 2565)
6.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนธันวาคม 2565)
7.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนมกราคม 2566)
8.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
9.คลิก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รอบเดือนมีนาคม 2566)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบรายงาน
3.คลิก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
4.คลิก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
5.คลิกเปิดไฟล์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู การบริหารบุคคล
3.คลิก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.คลิก ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หนัาเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.คลิก รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู การบริหารบุคคล
3.คลิก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563
   -หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
   -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   -หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
   -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.คลิก รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565
5.คลิกไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.คลิก แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.คลิกเปิดไฟล์
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/c... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู บริการประชาชน
3.คลิก ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก สถิติ
4.คลิก รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำโตนด  ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
5.คลิกเปิดไฟล์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/n... https://www.khamtonode.go.th/n... https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู กิจกรรม
3.คลิก กิจกรรม
4.คลิก โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและ อบต.พบประชาชน
5.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
6.แถบเมนู ระเบียบ
7.คลิก คำสั่ง
8.คลิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ปจ 2033 สายบ้านบุตรโคตร - บ้านคำสวนอ้อย หมู่ที่ 18-12
9.คลิกเปิดไฟล์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู ระเบียบ
3.คลิก ประกาศ
4.คลิก ประกาศนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... 1.หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
4.คลิก จดหมายข่าว เข้าแถวเคารพธงชาติ 9 มกราคม 2566
5.คลิก จดหมายข่าว ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566
6.คลิก จดหมายข่าว เข้าแถวเคาพรธงชาติ 6 กุมภาพันธ์ 2566
7.คลิก จดหมายข่าว ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566
8.คลิก จดหมายข่าว วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานอื่น ๆ
4.คลิก รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
5.คลิกเปิดไฟล์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู แผน
3.คลิก แผนอื่น ๆ
4.คลิก แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบประมาณ 2566
5.คลิกเปิดไฟล์
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khamtonode.go.th/h... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/p... https://www.khamtonode.go.th/d... 1.หน้าหลักเว็บไซต์ อบต.คำโตนด
2.แถบเมนู รายงาน
3.คลิก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.คลิก รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 037-218-836 โทรสาร : 037-210-252
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จำนวนผู้เข้าชม 2,379,504 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-643-4598
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10