หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.คำโตนด
www.khamtonode.go.th
ที่ทำการ อบต.คำโตนด
ศาสนสถานในตำบลคำโตนด
การศึกษาในตำบลคำโตนด
สาธารณสุขในตำบลคำโตนด
วิสัยทัศน์อบต.คำโตนด
" คำโตนดน่าอยู่ นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น "
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
Khamtonode Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คำโตนด
www.khamtonode.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป  
นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @khamtonode
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำเนินหนองกะระวิชัยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้า [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 460 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 447 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 444 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 376 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอ [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 415 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระ [ 31 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 422 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
ผมไปสมัครสอบผู้ช่วยครูผู้ช่วย (12 มี.ค. 2567)    อ่าน 69  ตอบ 1  
ขอความช่วยเหลือ การขยายเขตไฟ ม. 4 และ ม. 7 (7 ส.ค. 2566)    อ่าน 669  ตอบ 6  
ขอบคุณ โครงการดีๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทาง (21 เม.ย. 2566)    อ่าน 587  ตอบ 4  
   
 
   
 


จ้างเหมามหรสพ รำวงย้อนยุค ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำบายศรี สู่ขวัญ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำป [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประม [ 5 เม.ย. 2567 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
 
ที่ ปจ 0017.2/ว 1210 ลว. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 8 มี.ค. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 1119 ลว. สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี 2566 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 4 มี.ค. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.5/ว 1016 ลว. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 967 ลว. โครงการเแลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 909  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 20 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 1424 เรื่อง จังหวัดปราจีนบุรีขอให้จัดทำข้อมูลในการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ แนบ1 ]  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 1421 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล้งน้ำคลองฟันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 19 ก.พ. 2567 ]  
ปจ 0017.2/ว 845  เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 846 ลว. ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ. 2566 - 2580) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 845 ลว. แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ก.พ. 2567 ]  
ที่ ปจ 0017.2/ว 1336  เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล้งน้ำคลองฟันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ]  [ 14 ก.พ. 2567 ]  
 แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
  แจ้งการปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับที่ 2)  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 7 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เงินเพิ่มกรณีพิเศษ โควิด- 19 พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และร้องทุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การบรรจุกรณีพิเศษ(โควิด 19 ) 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2567 ]  
   
 
ทต.นาดี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ระหว่างวันที่ 29 ม.ค - 10 ก.พ 67 [ 9 ส.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกปีบ ประกาศเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
ทต.โคกปีบ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 56 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ ้เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้มาดำเนินการลงแบบยืนย [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เพิ่ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกปีบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.โคกปีบ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นาดี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.นาดี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 25 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.นาดี การร้องเรียนปัญหามลพิษจากการเผาพื้นที่นา [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.นาดี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.นาดี ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ส [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.นาดี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.บุฝ้าย การจัดงาน MOI Waste bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะค [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 37 
ทต.โคกปีบ โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด สูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.บุฝ้าย ซื้อซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง ซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวัน [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประกอบกิจกรรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธร [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาตกแต่งรถแห่พระสรงน้ำ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอา [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย จ้างเหมาป้ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุฝ้าย จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกร [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมานักร้อง นักดนตรี และแดนซ์เซอร์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ว [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาเช่าเต็นท์หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการสืบสาน [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.นาดี ซื้อชุดสังฆทานและธูปเทียน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.นาดี จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 3.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.90 ม. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1 [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.สะพานหิน รถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.นาดี ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด
- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คำโตนด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 085-218-3434
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ : 037-218-836 โทรสาร : 037-210-252
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จำนวนผู้เข้าชม 2,778,780 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-643-4598
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.คำโตนด
facebook
อบต.คำโตนด
อบต.คำโตนด