หัวข้อหลัก
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2558 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2557 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2554 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับประเทศ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับภาคตะวันออก 
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับภาคตะวันออก 
     
รางวัลผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2557 “CEO Thailand Award 2014” โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระดับประเทศ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระดับภาคตะวันออก 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2556 
     
ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมสนับสนุนบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬานักเรียน ให้เป็นสมบัติของ เขตคุณภาพประจันตคาม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
     
เกียรติบัตรเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ 86 พรรษาฯ” ประจำปี 2556 
     
รางวัลเกียรติยศดีเด่นในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลต้นแบบการดำเนินโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) ปีงบประมาณ 2555 
     
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคำโตนด ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555 
     
ประเพณีทำบุญสู่ขวัญข้าว ได้รับเลือกให้เป็นรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ด้านประเพณี ระดับอำเภอ 
     
รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 
     
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด 
      ดำเนินการโครงการกองทุนฯ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งสบกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเนินสูง ได้จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน พ.ศ .๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 708,891

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.