หัวข้อหลัก
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 2.2 โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆจังหวัดปราจีนบุรี หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 2.1 โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าปก-คำนำ-สารบัญ)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 709,105

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.