หัวข้อหลัก
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นายธงชัย รติรัตนสูติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรรุ่ง สุรพรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.2)


นางสุมาลี วิบูลย์เลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวขวัญณภา พอดี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวสุดใจ เกียงยี่หว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.2)


นางทองพิน มีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวสุกานดา อินธิสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิราวรรณ มุ้งบัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจินตนา เชื้อทอง
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปิยนุช ศรีเคน
ผู้ดูแลเด็ก
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 709,036

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.